Programmabegroting 2019-2022

Taakvelden per programma

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is hieronder een overzicht opgenomen met het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma’s zijn verdeeld.”