Programmabegroting 2019-2022

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen aan de reserves t.l.v. programma's

Raming 2018
Primaire
begroting

Waarvan structureel

Raming 2019

Waarvan structureel incl. dekkingsreserves

PROG01

0

PROG02

0

PROG03

0

PROG04

0

PROG05

100

0

PROG06

0

PROG07

0

PROG08

0

PROG09

350

500

500

PROG10

0

PROG11

450

50

50

PROG12

536

520

0

PROG13

1.508

108

108

108

Alg Dekking

40

40

9

9

Totaal

2.984

148

1.187

667

Onttrekkingen aan de reserves t.l.v. programma's

Raming 2018
Primaire

begroting

Waarvan structureel

Raming 2019

Waarvan structureel incl. dekkingsreserves

PROG01

100

0

125

25

PROG02

873

190

1240

190

PROG03

2.594

24

1343

23

PROG04

370

370

369

369

PROG05

518

228

436

246

PROG06

585

285

358

158

PROG07

1.274

54

1000

55

PROG08

1.665

315

1326

326

PROG09

753

403

809

809

PROG10

128

128

215

215

PROG11

800

0

357

107

PROG12

334

34

409

309

PROG13

3.699

224

424

424

Alg Dekking

4.736

3366

3418

2843

Totaal

18.429

5.621

11.829

6.099

Saldo

10.642

5.432

Specificatie (per saldo) in overzicht incidentele baten en lasten € 5.210