Programmabegroting 2019-2022

Behandelprocedure

Ook dit jaar is er een hooravond voor inwoners van Helmond en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen. Zij krijgen op dinsdag 23 oktober 2018 de gelegenheid om hun mening te geven aan de raadsleden over de Programmabegroting 2019-2022. Insprekers moeten zich vooraf melden bij de Griffie. Raadsleden krijgen aansluitend hierop op dinsdag 23 oktober 2018 de gelegenheid om technische vragen te stellen. Beantwoording van de vragen vindt plaats door ambtenaren van de gemeente Helmond.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 30 oktober 2018 wordt de Programmabegroting 2019-2022 inhoudelijk behandeld.